Gudra ekonomija
Mēs ietaupīsim Jūsu naudu, izmantojot integrētu pieeju
Mūsu katalogā ar šo zīmi apzīmētas efektīvākās un izdevīgākās preces
Gudra ekonomija
Galvenā doma —
līdzekļi, ko klients tērē saimniecības izdevumiem, ir dažāda veida izmaksu kombinācija, nevis tikai produkta cena.

Saimniecības preču izmaksas ir sadalītas:
Saimniecības preču izmaksas ir sadalītas:
Slēptās izmaksas
Produkta lietošanas izmaksas, laika izmaksas uz apkopes darbiem (turētāju uzpilde, preču pasūtīšana no vairākiem piegādātājiem, uzkopšana, darba šķīduma sagatavošana utt.)
Preču uzglabāšana
Preču krājumi, par kuru glabāšanu ir jāmaksā.
Produkta cena
Dārgākajiem produktiem kvalitāte ir augstāka, līdz ar to mazāks ikdienas patēriņs un ilgāks lietošanas laiks

Baltpapīrs
piedāvā risinājumus, kas kontrolē:
1. Laika izmaksas Laiks pasūtījumu izpildei un apkopes darbiem (turētāju uzpilde un pārbaude, laiks uzkopšanai utt.) 2. Produkta patēriņu Cik daudz produkta tiešām ir nepieciešams 3. Preču uzglabāšanu Samazināts produktu patēriņš rada zemākas uzglabāšanas izmaksas 4. Produkta cenu Optimālas preces cenas/kvalitātes/patēriņa attiecībā 5. Higiēnas līmeni Visvērtīgākais un dārgākais ir veselība! Augsts higiēnas līmenis rada uzņēmuma darbiniekiem un klientiem (apmeklētajiem) pozitīvu iespaidu 6. Rezultāts Pilna kopējo izmaksu kontrole un to samazināšana

Kā Jūs rikojaties
agrāk
Pasūtījāt dažādus produktus no vairākiem piegādātājiem
Netika ņemts vērā reālais patēriņš, pērkot pēc principa "lētāk ir izdevīgāk"
Pasūtījāt preci ar pārpalikumu, lai tā pēkšņi nebeigtos
Uzturējāt papildus darbiniekus
Rezultāts
  • preču pasūtīšana lielā daudzumā ar pārpalikumu
  • lieka laika tērēšana uz apkopes darbiem
  • jūsu preču un uzglabāšanas izmaksas ir augstākas nekā tās varētu būt
Kā Jūs varat
rīkoties tagad
Pasūtīt visas preces vienā vietā baltpapirs.lv
Izvēlēties katalogā produktus, kas apzīmēti ar zīmi Gudra Ekonomija
Šo prēču lietošana samazinās pašu produktu patēriņu, ka arī izmaksas par apkopes darbiem un uzglabāšanu
Attīstiet savu biznesu, bet rūpes par higiēnu atstājiet mums
Rezultāts
  • mēs izvēlēsimies vispiemērotākos higiēnas un uzkopšanas līdzekļus tieši Jūsu biznesam
  • izvēlēsimies produktus ar vislabāko kvalitātes, cenas un patēriņa attiecību
  • aprēķināsim produkta patēriņu un nodrošināsim piegādi savlaicīgi, tieši tad, kad tas ir nepieciešams